NEAPZĀĢĒTI SIBĪRIJAS LAPEGLES DĒĻI
Mūsu ražotā produkcija atbilst Eiropas kvalitātes 0.-1. šķirai.
– Sazāģēšanai izmantojamos baļķus atlasa ļoti rūpīgi: bez zariem, puves, sēnīšu bojājumiem, pelējuma, plaisām un citiem defektiem.
– Sazāģēts dēlis ir viens no viskvalitatīvākajiem izstrādājumiem no Sibīrijas lapegles ražotās produkcijas sarakstā. Neapzāģētu Sibīrijas lapegles materiālu izgriež no stumbra pirmā griezuma.
– Izvēlētā baļķa diametrs ir vismaz 36 cm, attālums starp gadu gredzeniem nedrīkst pārsniegt 1,5–2 mm. Tādēļ var apgalvot, ka no kokzāģētavas izejošā materiāla kvalitāte atbilst augstām kvalitātes prasībām. Neapzāģētu materiālu pārsvarā izmanto kā līmētas koksnes produkcijas izejmateriālu. Dēļus izmanto arī galdniecības un mēbeļu rūpniecības uzņēmumi.